ΜΕΛΗ

Πρόεδρος :Αννίσας Ιωάννης

Γραμματέας : Mπάκας Αθανάσιος

Ταμείας : Βασιλείου Χρήστος

Σύμβουλος : Mπάκας Φώτιος

Σύμβουλος : Σαγκούρη Βασιλική

Σύμβουλος : Mπάκα Μιράντα

Σύμβουλος: Μπάκα χριστίνα

0Shares