ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΣΕΠ ΜΑΣ

Οποιαδήποτε εκπροσώπηση της Δομής Γίνεται Μόνο απο τα Ιδρυτικά Μέλη μας και της Διοίκησης της Δομής

Αννισας Ιωαννης-χρηστος

Μπάκας αθανάσιος

Μπάκας Φώτιος

0Shares