”Στηρίζουμε τον άνθρωπο και προστατεύουμε το περιβάλλον”

Περιβάλλον

 

Έχοντας ως όχημα τα δύο βασικά πεδία δράσεών μας για το περιβαλλον  και μέσα από τις δράσεις μας, προσπαθούμε να επισημάνουμε στο κοινό και κυρίως στα παιδιά τη σημασία του περιβάλλοντος για τον άνθρωπο και να τα μυήσουμε στην προσπάθεια προστασίας του. Λέγοντας περιβάλλον εννοούμε τον  ουρανό, την γη  και την φύση οι οποίες στις μεγάλες αστικές περιοχές υποβαθμίζεται από το πρόβλημα της φωτορύπανσης, και πολλά άλλα κ που προκαλούν την μη ορθολογιστική χρήση του τεχνητού φωτισμού και την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά και το επίγειο περιβάλλον, το οποίο αποτελείται από το σύνολο της πανίδας και της χλωρίδας.. Για τους λόγους αυτούς συμμετέχουμε σε δράσεις δενδροφύτευσης, καλλιέργειας βοτάνων και άλλων παραγωγικών φυτών. Στον μικρό βοτανικό κήπο μας χρησιμοποιούμε σπόρους παραδοσιακούς, οι οποίοι δεν έχουν υποστεί γεννετικές τροποποιήσεις. Τα παραπάνω θεωρούμε ότι αποτελούν το σταυροδρόμι όπου συναντιούνται οι τόσο ετερόκλιτες φαινομενικά
Συνεισφορά
Για να επιτευχθούν οι στόχοι της ΚοινΣΕπ  και για να μπορούν οι δράσεις μας να είναι εντελώς δωρεάν για το κοινό και κυρίως για τα παιδιά, αναζητούνται τρόποι χρηματοδότησης τόσο από κοινοτικούς, κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς, οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, συλλόγους και σωματεία που έχουν κοινό όραμα και στόχους με εμάς. Τα όποια κέρδη διατίθενται για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΚοινΣΕπ, τη χρηματοδότηση των μελλοντικών δράσεων, ενώ με τη λήξη του έτους, το υπόλοιπο των κερδών διατίθεται σε κοινωνικούς φορείς αλληλεγγύης, όπως γηροκομεία, κοινωνικά παντοπωλεία κ.α, με τη μορφή τροφίμων, φαρμάκων, παιχνιδιών, ρούχων κλπ. Η συμμετοχή των μελών στις δράσεις γίνεται αφιλοκερδώς.
0Shares