Προάσπιση Προαγωγή Υγείας Ευπαθών Ομάδων

 

Είναι γνωστό ότι στις σύγχρονες κοινωνίες το φαινόμενο του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης απειλεί ευρύτατα στρώματα του
πληθυσμού. Στο επίκεντρο της απειλής αυτής βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ευαλωτες κοινωνικές ομάδες. Οι ταχύτατοι ρυθμοί των κοινωνικών
αλλαγών, καθώς και η οικονομική κρίση, καθιστούν τις πληθυσμιακές αυτές ομάδες ιδιαίτερα ευάλωτες.
Το συγκεκριμένο έργο παρουσιάζει ευρύτατα κοινωνικά οφέλη, με το χαμηλό κόστος του: εδράζει στον πυρήνα των πολιτικών πρόληψης,
αντιμετωπίζει το ιατροκοινωνικό πρόβλημα και εξοικονομεί πόρους στο Σύστημα Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας, πόρους που σε διαφορετική
περίπτωση θα έπρεπε να καταβληθούν σε πολλαπλάσια μεγέθη, για τη χρηματοδότηση κλειστής περίθαλψης.

Οι Ρομά αποτελούν μεγάλη πληθυσμιακή ομάδα στη χώρα μας, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, που αφορούν στον τρόπο ζωής τους. Αρκετοί από
αυτούς έχουν ενσωματωθεί, έχουν μόνιμη απασχόληση και μόνιμη κατοικία. Ένα σημαντικό όμως τμήμα του πληθυσμού αυτού δεν είναι κοινωνικά
ενταγμένο, με σοβαρά προβλήματα που αφορούν τη στέγη, την απασχόληση, την εκπαίδευση, αλλά κυρίως την πρόσβαση σε υπηρεσίας Υγείας –
Πρόνοιας. Ζουν ομαδικά και η απασχόλησή τους είναι εποχική.
Ο κλειστός πληθυσμός των Ρομά, λόγω συνεχών μετακινήσεων, πεποιθήσεων, επιλογών και δυσκολίας πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας, ιδίως σε θέματα εμβολιασμών της παιδικής ηλικίας, αποτελούν μια εξαιρετικά ευάλωτη ομάδα κάτοικων της επικράτειας, στην οποία
ακριβώς για τους παραπάνω λόγους έχουν αρχίσει να επανεμφανίζονται παιδικές ασθένειες που έχουν από χρόνια εξαλειφθεί από τον αανπτυγμένο
υγειονομικά κόσμο (πχ διφθερίτιδα).
Επιπλέον, λόγω της ανυπαρξίας συστήματος ύδρευσης/αποχέτευσης στους καταυλισμούς τους, υπάρχουν θύλακοι όπου τροφιμογενείς και
υδατογενείς λοιμώξεις επανεμφανίζονται, ενώ είχαν σχεδόν εξαλειφθεί από τη χώρα μας (πχ ηπατίτιδα), δημιουργώντας προϋποθέσεις κινδύνου για
τη δημόσια υγεία του γενικού πληθυσμού.

0Shares