ΤΟ ΑΓΑΛΕΩ – ΠΟΙΚΙΛΟ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΒΟΥΝΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΟΙΚΙΛΟ
Ένας απομονωμένος
θύλακας βιοποικιλότητας,
πολύτιμος τόσο για τη
Δυτική Αθήνα και τον
Πειραιά, όσο και για το
Θριάσιο πεδίο

ΑΥΤΟΦΥΗ ΦΥΤΑ
τουλάχιστον 800 είδη και υποείδη
• 41 ελληνικά ενδημικά
• 8 ενδημικά Ελλάδας και ευρύτερης
περιοχής Αιγαίου
• 30 σημαντικά

Στη συνθήκη CITES που απαγορεύει
την εμπορία συγκεκριμένων ειδών,
περιλαμβάνονται όλα τα Ορχεοειδή.
Περιλαμβάνονται και στο Π.Δ.67/81.
Στο Αιγάλεω-Ποικίλο έχουν καταγραφεί
ήδη 37 είδη και υποείδη και 4 υβρίδια.

ΠΟΥΛΙΑ
115 είδη
• 20 στο παράρτημα Ι της κοινοτικής οδηγίας
79/409-85/ΕΟΚ (τα 4 φωλιάζουν στην
περιοχή)
• 79 στο προσάρτημα ΙΙ της σύμβασης της
Βέρνης
• ΜΟΝΟ Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΒΙΟΤΟΠΟ ΓΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 38
ΕΙΔΗ ΠΟΥΛΙΩΝ

ΕΡΠΕΤΑ
20 είδη
• 2 είδη (σπιτόφιδο, κρασπεδωτή χελώνα) στα
παραρτήματα ΙΙ και IV της Οδηγίας
92/43/ΕΟΚ
Το ένα (κρασπεδωτή χελώνα) και στη
Διεθνή Σύμβαση CITES, τη Σύμβαση
Βέρνης, τον ευρωπαϊκό κόκκινο κατάλογο
και τον κόκκινο κατάλογο της IUCN
• Τα δύο παραπάνω είδη και άλλα 12 στο Π.Δ.
67/81

ΕΝΤΟΜΑ
100 είδη
• 38 είδη πεταλούδων
Από αυτές 2 είδη προστατεύονται με το
Προεδρικό Διάταγμα 67/81 και
περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV
της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και στη
Σύμβαση της Βέρνης

ΟΙΚΟΤΟΠΟΙ
•6 τουλάχιστον τύποι οικοτόπων προστατεύονται με την
οδηγία 92/43/ΕΟΚ και περιλαμβάνουν πευκοδάση,
θαμνότοπους σκληρόφυλλων, αείφυλλων, πλατύφυλλων
(κάποιων με πουρνάρια) – θαμνότοπους με άρκευθους,
φρύγανα, χασμοφυτική βλάστηση σε ασβεστολιθικά
βράχια. Σε αυτούς πρέπει να προστεθούν και οι
οικότοποι της Λίμνης Κουμουνδούρου.

Εκτός όμως της πλούσιας βιοποικιλότητάς του, το
Αιγάλεω-Ποικίλο:
•Παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κλίματος
της περιοχής
•Απορροφά ρύπους
•Εμπλουτίζει τον υδροφόρο ορίζοντα
•Συμβάλλει στην διαμόρφωση του Αττικού Τοπίου

ταυτόχρονα με τη σημαντικότητά του το ΑιγάλεωΠοικίλο και ενώ ήταν κάτω από την παραπάνω
νομοθεσία:
•Δέχεται πιέσεις για αυθαίρετη δόμηση, έργα υποδομής,
βιοτεχνικές και λοιπές χρήσεις
•Ανήκει σε 3 Δασαρχεία και έχει ανεπαρκή ή
αναποτελεσματική προστασία και ασαφή τα όρια της
δασικής έκτασης σε κάποια τμήματα
•Η έκτασή του που αποτελούσε Καταφύγιο Άγριας Ζωής
έχει μειωθεί δραματικά και αδικαιολόγητα, ενώ δεν έχει
εκπονηθεί σχέδιο διαχείρισης του Καταφυγίου Άγριας
Ζωής Συντονισμένη ενεργοποίηση
του περιβαλλοντικού κινήματος της περιοχής
1. Συγκέντρωση υπαρχόντων στοιχείων για τη βιοποικιλότητα, τους

κινδύνους και γενικότερα την υφιστάμενη κατάσταση στο βουνό.

2. Συνεργασία με εθελοντές επιστήμονες και επιστημονικούς φορείς
για εμπλουτισμό αυτών των γνώσεων

0Shares