ΟΡΑΜΑ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Το όραμα μας είναι η ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση  μέσω  σύνδεσής   με το τοπικό κοινωνικό  σύστημα η προώθηση της ενεργής παρουσίας και συμμετοχής , καλλιεργώντας την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια κοινωνία την οποία μπορούμε να συνδιαμορφώσουμε   σε ένα φυσικό περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρούμε.Θέλουμε να δημιουργήσουμε για τους κατοίκους της περιοχής Ευκαιρίες για συνάντηση, συλλογική και συμμετοχική δράση, συζήτηση, συνεργασία Τοπικές περιβαλλοντικές δράσεις με σκοπό τη σύνδεση του κατοίκου της πόλης με τη φύση  Δομές στήριξης, για ανάγκες που οι ίδιες οι οικογένειες εκφράζουν.Ενδυνάμωση της σχέσης κράτους/πολίτη Συνεργασία με τις σχολεία Ενθάρρυνση της συμμετοχής στη σχολική ζωή Δημιουργία και ενδυνάμωση υποστηρικτικών δικτύων γονέων Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των κατοίκων με ενεργή συμμετοχή στην πολιτιστική και περιβαλλοντική καθημερινότητα της γειτονιάς τους Προώθηση μιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης συνδεδεμένης με την τοπική κοινωνία.

 

0Shares