ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ-ΕΝΤΑΞΗ-ΣΥΜΠΟΡΕΥΣΗ Εθελοντισμός και Κοινωνία των Πολιτών!!

Η έννοια του «εθελοντή» προσδιορίζεται από τα κύρια χαρακτηριστικά του, δηλαδή την ανιδιοτέλεια, την κοινωνική προσφορά και την ελευθερία βούλησης.

Η «Κοινωνία των Πολιτών» ως Ιδέα παραπέμπει στο αίτημα «Περισσότερη ελευθερία των πολιτών απέναντι στο κράτος» και είναι έκφραση της έμπρακτης συμμετοχής του πολίτη στη διαμόρφωση του πεπρωμένου του. Η σύγχρονη έννοια της κοινωνίας των πολιτών συμπεριλαμβάνει γενικότερα την έννοια του ενεργού πολίτη, ο οποίος συμμετέχει στις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και που αναλαμβάνει ο ίδιος την ευθύνη για τη βελτίωση της δικής του ζωής, όπως και των συνανθρώπων του. Προσδίδει ιδιαίτερο νόημα στη δημοκρατία, καθώς δεν περιορίζεται στο δικαίωμα της ψήφου, αλλά συνεργάζεται ή αντιτίθεται σε πολιτικές που επηρεάζουν τη δική του ζωή όπως και των συμπολιτών του, σεβόμενος πάντοτε τη θέληση της πλειοψηφίας και τα δικαιώματα όλων των ανθρώπων. Η κοινωνία των πολιτών είναι συνυφασμένη με την «περισσότερη» ελευθερία, αλλά και τη μεγαλύτερη ευθύνη του πολίτη για το μέλλον αυτού του κόσμου.

Η προσφορά των πολιτών μεγιστοποιείται όταν παρέχεται οργανωμένα, συνήθως με συμμετοχή σε κάποια οργάνωση, δηλαδή σύμπραξη προσώπων με έναν ή περισσότερους κοινούς σκοπούς. Ανάλογα με τη φύση των σκοπών διακρίνουμε και τον τομέα που δραστηριοποιείται μία οργάνωση.

 

Η κοινωνική ένταξη των Ελλήνων Τσιγγάνων απαιτεί δύσκολη, πολυετή και συνεχή προσπάθεια, με συμμετοχή όσων γίνεται περισσότερων.

Οι διαφόρων ειδών μεγαλύτερες ή μικρότερες κρίσεις που μαστίζουν τις σημερινές κοινωνίες, πρέπει να μετατραπούν σε εργαλεία σφυρηλάτησης.

Ο κοινός “βηματισμός” των ομάδων που απαρτίζουν το ενιαίο σώμα κάθε κοινωνίας, αποτελεί προϋπόθεση για την ευημερία, την πρόοδο.

Προσπαθούμε να βρούμε λύσεις στα μεγάλα προβλήματα αποκλεισμού ευπαθών ομάδων όπως οι Ρομά, ώστε να συνειδητοποιήσουμε όλοι σαν κοινωνία, ότι για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν πολλοί συνάνθρωποί μας δεν πρέπει να υπάρχει κανείς που “να μη τον ενδιαφέρει” όπως επίσης ότι λύνονται, αρκεί να υπάρξει ειλικρινής, μαζική και συντονισμένη προσπάθεια όλων μας.

Χρειάζεται δηλαδή διάθεση από όλους για “παραχώρηση χώρου” που μας ανήκει, σε συνανθρώπους μας που φαίνεται ότι δεν έχουν αποκτήσει ακόμη τον “δικό τους”.

0Shares