διαχείριση κοινωνικών αγαθών

Το κομμάτι της τοπικής κοινωνικής διαχείρισης η διαχείριση κοινωνικών αγαθών των κοινωνικών επιχειρήσεων πρέπει να αναπτύξει στο μέλλον ένα «Κοινωνικό  Συμβούλιο» που θα αποφασίζει για κάθε επιχειρηματική πράξη.  Αν συμβεί, λοιπόν κάποια  απόκλιση από το κοινωνικό επιχειρηματικό προγραμματισμό σημαίνει ότι είναι πιο εύκολο να βρούμε την προχειρότητα, όταν αυτοί και το συμβούλιο στοχεύουν σε κάποια μη βιώσιμη ανάπτυξη . Η πραγματική ανάπτυξη του μοντέλου της Κοινωνικής Οικονομίας μπορεί να προέλθει μέσα από τις μελέτες των αναγκών των τοπικών οικισμών. Κάθε τοπικός οικισμός πρέπει να αναπτύξει το επιχειρηματικό κοινωνικό σχέδιο όπου θα υπάρχει επίβλεψη από το τοπικό συμβούλιο. Στην συνέχεια κάθε περιφέρεια θα πρέπει να αναπτύξει το Κοινωνικό περιφερειακό συμβούλιο ενώ σε επίπεδο κράτους πρέπει κάθε Κοινωνική περιφέρεια πρέπει να ορίζει ένα υπεύθυνος διαχειριστή ο οποίος θα είναι κοινωνικός επιχειρηματίας και θα προέρχεται μετά από ψήφιση μεταξύ των τοπικών κοινωνικών περιοχών που συγκαταλέγονται στην Κοινωνική περιφέρεια. Η διάρκεια θητείας να είναι διετής και οι κοινωνικοί στόχοι που θα δημιουργούνται από τις περιφέρειες θα πρέπει αν έχουν τετραετής διάρκεια. Η επόμενη στάση της Κοινωνικής Οικονομίας θα είναι η δημιουργία κοινωνικών λογαριασμών όπου θα υπάρχουν όλοι οι ισολογισμοί των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η μεγαλύτερη καινοτομία είναι η μελέτη κοινωνικών ροών ανάμεσα στις κοινωνικές επιχειρήσεις , παρακολούθηση των ροών και των κοινωνικών επιχειρηματικών σχέσεων ανάμεσα στο κράτος- περιφέρειες αλλά ακόμα και ανάμεσα στις κοινωνικές χρηματικές ροές.

0Shares