Οι Σκοποί μας

* Σκοπός μας είναι η συνεργασία μεταξύ των μελών με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας την απορρόφηση εργατικού δυναμικού δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

* Οι σκοποί αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της εφευρετικότητας και της απρόσκοπτης διακίνησης ιδεών των μελών την καινοτομία κυρίως σε πολλαπλά επίπεδα πιλοτικού χαρακτήρα και όλων των πρόσφορων νόμιμων μέσων που υφίστανται στον χώρο της διακίνησης προώθησης και διάθεσης προϊόντων.

* Την συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες σε πολιτιστικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

* Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΝΤΡΟΜ έχει σκοπό να επιδείξει και κοινωνικό πρόσωπο εξ ορισμού αλλά και λόγο προσωπικής ευαισθησίας των μελών του.

20Shares