Λύση στα αστικοδημοτικά προβλμήματα

Τα προβλήματα της αστικοδημοτικής Λύσης που αντιμετωπίζουν αρκετοί πολίτες και ιδιαίτερα οι Τσιγγάνοι, σχετίζονται κυρίως με θέματα δήλωσης γεννήσεων, βαφτίσεων, γάμων, προσδιορισμού ιθαγένειας και λιγότερο με θέματα αναγνώρισης πατρότητας, δήλωσης θανάτου ή αφάνειας. Σε περιοχές που υπάρχουν καταυλισμοί

Η κάλυψη των βασικών αναγκών λειτουργίας ενός μέσου πολίτη – μέλους μίας σύγχρονης και πολιτισμένης κοινωνίας, απαιτεί καθημερινή επαφή και συναλλαγή του με άλλους πολίτες, αλλά και με υπηρεσίες του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα.

Η απόδειξη της ταυτότητας, ιδιότητας ή κατάστασης του κάθε πολίτη, είναι αποτέλεσμα της «τακτοποίησης» κάποιων άλλων ενεργειών, συναλλαγών – «πράξεων» σε προγενέστερο χρόνο, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτείται η συνεργασία Κράτους, φορέων και πολίτη. Το σύνολο αυτών των διοικητικών πράξεων, ονομάζεται «Αστικοδημοτική κατάσταση» και συνοπτικά, αποτελεί το σύνολο των στοιχείων που τηρεί το κράτος για την εξυπηρέτηση των υπηρεσιών του, αλλά και των πολιτών που απευθύνονται σε αυτό.

Σε ορισμένες περιοχές φαίνεται ότι υπάρχει η πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, η οποία έμπρακτα αποδεικνύεται με την ύπαρξη οργανωμένων υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης και την λειτουργία των αρμοδίων για ζητήματα αστικοδημοτικής κατάστασης υπηρεσιών, χωρίς προκαταλήψεις και μεροληψία. Σε άλλες η αστικοδημοτική αποκατάσταση των Τσιγγάνων αναδεικνύεται σε μείζον ζήτημα και σημείο αντιπαράθεσης στην τοπική κοινωνία.

 

0Shares