Τα σχέδια των προσκλήσεων  για  τη «Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης»  και την «Επιδότηση Ενοικίου»

 

Τα σχέδια των προσκλήσεων  για  τη «Βελτίωση Συνθηκών Διαβίωσης»  και την «Επιδότηση Ενοικίου»είναι έτοιμα. Αυτό συνεπάγεται ότι οι Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΥΔ-ΠΕΠ) δύναται να ξεκινήσουνε την προετοιμασία και κατόπιν την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων σε κάθε περιφέρεια. Δυνητικοί φορείς υλοποίησης είναι οι Δήμοι.

26Shares