Απασχόληση

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

 

 

 

Βασική προϋπόθεση  για την ένταξη στην αγορά εργασίας και  την υποστήριξη της απασχόλησης είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής παρέμβασης για τη λύση  όλων των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Τσιγγάνοι στη χώρα μας.Έχει διατυπωθεί και σε παλαιότερα κείμενα  ότι τα προβλήματα εγκατάστασης, κατοικίας, μόρφωσης, εργασίας, υγείας  και κοινωνικής ασφάλισης,  διαπλέκονται και αλληλεξαρτώνται. Κάθε ένα είναι γέννημα του κοινωνικού αποκλεισμού και  ταυτόχρονα γεννήτορας του. Είναι ένας κύκλος προβλημάτων που τους  εγκλωβίζει και τους απομονώνει  από τον υπόλοιπο πληθυσμό.Η ανεργία  και  τα προβλήματα των απασχολούμενων Τσιγγάνων δεν μπορούν να μελετηθούν ούτε  να αντιμετωπιστούν  αποκομμένα από τα άλλα  προβλήματα  που έχει προκαλέσει ο κοινωνικός αποκλεισμός  που βιώνουν  σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους.Επιπλέον, η καταπολέμηση των αντικειμενικών και υποκειμενικών συνθηκών, των αιτιών, των μηχανισμών που οδηγούν στον κοινωνικό αποκλεισμό  και η  διαμόρφωση εκείνων που προωθούν στην κοινωνική ένταξη,  απαιτούν   τη χάραξη μιας πολιτικής  σε βάθος χρόνου,  με  στόχους και μέτρα  που ανάλογα με τις απαιτήσεις της πορείας  ένταξης, διαρκώς ανανεώνονται τροποποιούνται,  αλλάζουν.

 Επομένως,  η πολιτική για την Απασχόληση  πρέπει να είναι ενταγμένη σε μια ευρύτερη πολιτική ένταξης,  να είναι  μακρόπνοη,   εξελισσόμενη,  με  αλληλένδετους  στόχους  μακροπρόθεσμους,  μεσοπρόθεσμους και άμεσους.

Στη συνέχεια,  δίδονται συγκεκριμένες  προτάσεις , ταξινομημένες στις θεματικές ενότητες : Εκπαίδευση , Επαγγελματική Κατάρτιση, Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, Μισθωτή Εργασία.

59Shares