Το “υπερόπλο” της θέλησης !!

 

 

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ-(ALBERTO)

Kανένα ανθρώπινο πλάσμα δεν έρχεται σε αυτό τον κόσμο της (ψευδαίσθησης) της ύλης με προδιαγεγραμμένη την κοινωνική του πορεία, την κατάληξή του στο στίβο της ζωής, την ρότα του μέλλοντός του. Ουδείς! ‘Αλλωστε, η κινητήριος δύναμη της ύπαρξης είναι πνευματικής υφής και “ψυχικής ποιότητας”, κάτι που συνεπάγεται την ανατροπή του υποτιθέμενου παγιωμένου, τον επανακαθορισμό κάθε στιγμή του “πραγματικού”, την υπερβατική επιλογή.
Και βέβαια η οικογένεια αποτελεί, με τις συνθήκες και τις διδαχές της, ένα είδος πρωταρχικού σχολείου για το άτομο. Και βέβαια οι κοινωνικές συνθήκες, μέσα στις οποίες βρίσκεται – ή “παγιδεύεται”- ένα άτομο από τη γέννησή του, αποτελούν έναν ισχυρότατο παράγοντα καθορισμού της
προσωπικότητας και άρα “εγκλωβισμού” μέσα στη νοόσφαιρα – και στην υλική κατά συνέπεια επέκτασή της- συγκεκριμένων προτύπων εκδήλωσης συμπεριφοράς, υιοθέτησης αξιακών μοντέλων και αναπαραγωγής καθιερωμένων “παραδόσεων”, ανάληψης ανάλογων μηχανιστικών”ρόλων”
Ρόλοι και διαμόρφωσης ανάλογης αντίληψης.
Ωστόσο, το ανθρώπινο πλάσμα διαθέτει το “υπερόπλο” της αλλαγής, εγκατεστημένο μέσα σε αυτό το ρευστό και διαρκώς εξελισσόμενο δυναμικό που δύναται να αποκαλεστεί “θέληση” και μορφοποιεί κάθε αέναη στιγμή την λεγόμενη “συνείδηση“. Αλλαγής του εαυτού, των επιλογών υπεράνω των κατεστημένων συνθηκών και των αντιξοοτήτων τους, της ίδιας της πραγματικότητας γύρω του! Εσωτερικός ήλιος .
Συχνά είναι και θέμα ευνοϊκών συγκυριών, μίας ισχυρής επιρροής “έξω” από το συνηθισμένο και ευπρόβλεπτο μικρόκοσμο. Δεν θα πω θέμα “τύχης”, καθώς, έχει είναι ο στόχος μας                                          η “τυχαιότητα” δεν υφίσταται!

47Shares