Μεγάλη ανταπόκριση για ψυχολιγκή υποστήριξη!!

Μεγάλη ανταπόκριση για ψυχολογική υποστήριξη από τον κόσμο είχε Η Δομή στήριξης drom.gr μέσα από την  εθελοντική συνεργασία με την ψυχολόγο ratcovitc – κυβέλου jelena, Επόμενη συνάντηση το Σαββάτο 15:30-18:30 ραντεβού τηλ: 6947616103 Κρήτης 16 6980015448

50Shares