Πρόεδρος: Στόχοι της drom.gr Σκοποί μας. Συνεργασίες & δράσεις. Παραγωγή & Δίαθεση

Οι Σκοποί μας

* Σκοπός μας είναι η συνεργασία μεταξύ των μελών με σκοπό την ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας την απορρόφηση εργατικού δυναμικού δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης για την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

* Οι σκοποί αυτοί θα επιτευχθούν μέσω της εφευρετικότητας και της απρόσκοπτης διακίνησης ιδεών των μελών την καινοτομία κυρίως σε πολλαπλά επίπεδα πιλοτικού χαρακτήρα και όλων των πρόσφορων νόμιμων μέσων που υφίστανται στον χώρο της διακίνησης προώθησης και διάθεσης προϊόντων.

* Την συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες σε πολιτιστικό και επιχειρηματικό επίπεδο.

* Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΝΤΡΟΜ έχει σκοπό να επιδείξει και κοινωνικό πρόσωπο εξ ορισμού αλλά και λόγο προσωπικής ευαισθησίας των μελών του.

Συνεργασίες και δράσεις

* Την ανάληψη και συμμετοχή σε προγράμματα κρατικά και διακρατικά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης
* Την συνεργασία με κρατικές υπηρεσίες, περιφέρεια, τοπική αυτοδιοίκηση, συλλόγους, ενώσεις, ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες σε πολιτιστικό και επιχειρηματικό επίπεδο.
* Την ανάληψη εργασιών συντήρησης κτιρίων όπως Βαψίματα Καθαρισμούς Υδραυλικά Ανακύκλωση Απορριμμάτων Μερεμέτια και Κηπευτικά και γενικά κάθε εργασία που είναι απαραίτητη σε κτίρια και περιβάλλοντες χώρους για τον ευπρεπισμό τους
* Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΝΤΡΟΜ έχει σκοπό να επιδείξει και κοινωνικό πρόσωπο εξ ορισμού αλλά και λόγο προσωπικής ευαισθησίας των μελών του.
* Εντάσσουμε στο πρόγραμμα μας τον εθελοντισμό συμμετέχοντας σε κοινωνικές δραστηριότητες όπως καθαρισμούς ακτών δενδροφυτεύσεις αναδασώσεις συλλογή και διανομή τροφίμων ένδυσης και υπόδησης στην παροχή νοσηλευτικού υλικού σε καρκινοπαθείς και γενικά αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας πυρόπληκτους πλημμυροπαθείς και άλλες ευάλωτες ομάδες
* Την προώθηση των αναλφάβητων συμπολιτών μας σε σχολεία δεύτερης ευκαιρίας όλων των βαθμίδων υποχρεωτικής εκπαίδευσης .
* Την γραμματειακή υποστήριξη συμπολιτών μας σε επαφές τους με την τοπική αυτοδιοίκηση την περιφέρεια και άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους και την παροχή νομικών και φορολογικών συμβουλών από ειδικούς και εθελοντές.
* Την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων συναυλιών φεστιβάλ και άλλων εκδηλώσεων μέσω επιδοτουμένων προγραμμάτων η και εξ ιδίων πόρων για την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κουλτούρας και κληρονομιάς και την ομαλή ένταξη των μελών μας στο κοινωνικό σύνολο

Παραγωγή και Διάθεση

* Την παραγωγή προώθηση διαφήμιση και διάθεση προϊόντων βιολογικής καλλιέργειας και παραγωγής
* Την διάθεση στην αγορά ειδών Ένδυσης Ιματισμού Υπόδησης και σχετικών αξεσουάρ για την κάλυψη των αναγκών των ωφελουμένων μας
* Την διάθεση διαφόρων καλλωπιστικών προϊόντων και ειδών υγιεινής
* Την διάθεση παραδοσιακών προϊόντων (πχ Κρητικών και Αγιορείτικων προϊόντων)
* Την διάθεση Εκκλησιαστικών και Μοναστηριακών προϊόντων όπως εικόνες και εργόχειρα παραγωγής των.

159Shares