Επίσκεψη στον δήμαρχο


Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ΝΤΡΟΜ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ ΔΥΤΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ συμβάλλει εθελοντικά για την περιβαλλοντική αναβάθμιση

0Shares