Επίσκεψη με την αναπληρώτρια υπουργό για τον προγραμματισμό δράσεων

Συνεταιριστική Επιχείρηση ΝΤΡΟΜ ΔΟΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ στα πλαίσια των δράσεων της έλαβε μέρος σε συνάντηση με την αναπληρώτρια υπουργό κ. Φωτίου τον δήμαρχο κ. Καπλάνη την βουλευτή κ. Καφαντάρη . Την περιφερίαρχη κ Δούρου Ανακοινώθηκε στρατηγική ένταξης κ Στήριξης και Κοινωνικής πολιτικής από την υπουργό για της ευπαθείς ομάδες

0Shares