Η Κοιν.Σ.Επ drom.gr Δομή Στήριξης παράσχει ψυχολογική υποστήριξη με την συνεργασία της ψυχολόγου Ratkovitc- κυβέλου jelena

Η Κοιν.Σ.Επ drom.gr στα πλαίσια των δράσεων και του εθελοντισμού έχει σκόπο να επιδείξει κοινωνικό πρόσωπο εξ’ορισμού αλλά και λόγο προσωπικής ευαισθησίας των μελών. Η συναντήσεις με την ψυχολόγο θα…