ΔΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΥΠΩΝ – ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ

 ΤΗΛ: 2155602292 SMART MAILBOX Είναι η βασική μέθοδος διανομής διαφημιστικών εντύπων με εξελιγμένα χαρακτηριστικά που απευθύνεται στο γενικό πληθυσμό και τα νοικοκυριά με μοναδικό κριτήριο την περιοχή κατοικίας. Στη συγκεκριμένη…

Διανομή Φυλλαδίων Πόρτα-Πόρτα -drom.gr

Η διανομή φυλλαδίων Πόρτα-Πόρτα στην Αθήνα γίνεται μοιράζοντας το έντυπο σας σε πολυκατοικίες χτυπώντας το κουδούνι, Η διανομή φυλλαδίων σε γραμματοκιβώτια πολυκατοικιών – μονοκατοικίων Αθηνών αφήνοντας σε κάθε γραμματοκιβώτιο από ένα έντυπο με τέτοιο τρόπο ώστε…

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να πραγματοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους του προωθώντας δράσεις!!

Ο Συνεταιρισμός μπορεί να πραγματοποιεί τους σκοπούς και τους στόχους του προωθώντας δράσεις!! Στόχος του Συνεταιρισμού είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του συνόλου της κοινωνίας!! Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και…