Αναδάσωση και βιοποικιλότητα

Σκοπός της αναδάσωσης μιας περιοχής, πέρα από την προστασία από τη διάβρωση, τον έλεγχο του υδατικού ισοζυγίου4 την ποιότητα του τοπίου, τη διατήρηση του O2 και CO2 της ατμόσφαιρας σε…

Ο εθελοντισμός στις σύγχρονες κοινωνίες

  Ο εθελοντισμός αποτελεί μια εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου το άτομο χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής προσφέρει τον ελεύθερο του χρόνο για ένα κοινωφελή σκοπό είτε με δική του πρωτοβουλία είτε…